آکوردهای دارای اجرای ریتم

در زیر لیستی از اکوردهایی را مشاهده میکنید که دارای ویدیو اموزش اجرای ریتم هر ترانه می باشند. در این ویدیوهای نحوه اجرای ریتم ان ترانه را یاد میگیرید.

فیلتر آکوردها بر اساس گام اصلی
فیلتر آکوردها بر اساس ریتم
  • دوست لامینوری، برای فیلتر انتخابی شما هیچ آکوردی پیدا نشد. با زیاد شدن آکوردهای تایید شده احتمال انتخاب این گام مقدور خواهد شد